Prisijunk

#chillžmonės

Nori savanoriauti? 5 organizacijos, prie kurių gali prisidėti gerais darbais

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija yra valstybės pagalbininkė humanitarinės veiklos srityje, taikos ir karinių konfliktų metu vykdanti 1949 metų Ženevos konvencijos dėl karo aukų apsaugos.  Vykdydama savo veiklą LRKD vadovaujasi Pagrindiniais Raudonojo Kryžiaus principais: humaniškumo, bešališkumo, neutralumo, nepriklausomybės, savanoriškumo, vienumo, universalumo.

http://www.redcross.lt/lt/savanoriauk

YFU

Youth For Understanding padeda plėsti žmonių akiračius, suteikia galimybę pažinti kitų šalių kultūras ir skatina suvokimą, kad mes visi esame pasaulio piliečiai. YFU yra nepelno siekianti tarptautinė edukacinių mainų organizacija veikianti daugiau 50-tyje pasaulio šalių. Esame seniausia, didžiausia ir labiausiai gerbiama tarpkultūrinių mainų organizacija pasaulyje. YFU patirtimi ir parama jau pasinaudojo daugiau nei 260 000 moksleivių ir juos priimančiųjų šeimų.  Pasaulinį YFU tinklą vienija tikėjimas, kad pasinėrimas į kitą kultūrą yra efektyviausia priemonė įgyti įgūdžių, reikalingų klestėti globalioje, kultūriškai persipynusioje ir konkuruojančioje visuomenėje.

A photo posted by YFU LT (@yfulithuania) on


http://www.yfu.lt/lt/savanoriauk

Transparency International“ Lietuvos skyrius

TILS – nepolitinė organizacija, bendraujanti ir koordinuojanti savo veiklą tiek su vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.

http://www.transparency.lt/savanoriauk/

SALTES

Europos savanorių tarnybos asociacija „SALTES“– savanorius vienijanti organizacija, vykdanti tarptautinius bei vietinius savanorystės projektus, o taip pat ir jaunimo iniciatyvas.

http://saltes.net/

Kultūros savanoriai

„Kultūros savanoriai“ siekia, kad visi gražūs kultūriniai renginiai nepritrūktų savanorių, o visi savanoriai, norintys prisidėti prie kultūrinio veiksmo, rastų sau tinkamą organizaciją. Šis puslapis yra tam, kad geros idėjos būtų įgyvendinamos ir kultūrinė savanorystė Lietuvoje būtų aktyvi, gerai organizuojama ir keistų pasaulį į gražesnį.

http://kulturossavanoriai.lt

KITAS VARIANTAS

Neformalaus ugdymo organizacija, vienintelė Lietuvoje jau aštuonerius metus rengianti NEMOKAMUS tęstinius mokymus 14-19 metų amžiaus moksleiviams. Praktiniuose užsiėmimuose ugdome laisvas, drąsias ir mąstančias asmenybes, kuriančias geresnę Lietuvą. Organizacija yra ne pelno siekianti ir veikia savanorišku pagrindu.

https://www.facebook.com/Kitasvariantas

 

Naujienlaiškis

Prisijunk
Naujienlaiškis